Кошик
134 відгуків
Надійний продавець Prom.ua
Геліос насіння овочевих та квіткових культур
+380995271177
+380678584345
+380632185804
Органически-минеральное удобрение Рост концентрат 15:7:7 300 г, фото 2

Органически-минеральное удобрение Рост концентрат 15:7:7 300 г

Опис
Інформація для замовлення

Органо-мінеральне добриво Рост концентрат 15:7:7

Органо-мінеральне добриво зі стимулюючим ефектом
ROST® Концентрат – комплексне органо-мінеральне добриво на основі гумату калію, збагачене такими макроелементами, як азот, фосфор і калій, а також набором мікроелементів в хелатній формі.Основу добрива складають гумусові речовини, які мають у своєму складі гумінові та фульвові кислоти. Діюча речовина препарату ROST® Концентрат здатна вступати в широкий спектр реакцій, що відбуваються в рослинах, в силу складності та різноманітності своєї будови. Завдяки цьому, добриво позитивно впливає на ріст і розвиток рослин.
ROST® Концентрат – забезпечує рослини багатьма необхідними елементами живлення. Завдяки дії препарату збільшується проникність клітинної мембрани, в результаті чого відбувається прискорення біопроцесів на клітинному рівні, активується процес фотосинтезу, а також поліпшується обмін речовин, прискорюється поділ клітин, і, відповідно, ріст рослини. Добриво сприяє збільшенню врожайності, продовжує термін вегетації польових культур на 7-12 днів, цим самим дозволяючи рослинам накопичити в основній продукції більше поживних елементів та корисних речовин: вітаміну С, каротину, рибофлавіну, неоцину до 70%, внаслідок чого покращується і якість продукції.

Органически-минеральное удобрение Рост концентрат 15:7:7

Органо-минеральное удобрение со стимулирующим эффектом
ROST® Концентрат - комплексное органо-минеральное удобрение на основе гумата калия, обогащенное такими макроэлементами, как азот, фосфор и калий, а также набором микроэлементов в хелатной форми.Основу удобрения составляют гумусовые вещества, имеющие в своем составе гуминовые и фульвовые кислоты. Действующее вещество препарата ROST® Концентрат способна вступать в широкий спектр реакций, происходящих в растениях, в силу сложности и разнообразия своего строения. Благодаря этому, удобрение положительно влияет на рост и развитие растений.
ROST® Концентрат - обеспечивает растения многими необходимыми элементами питания. Благодаря действию препарата увеличивается проницаемость клеточной мембраны, в результате чего происходит ускорение биопроцессов на клеточном уровне, активируется процесс фотосинтеза, а также улучшается обмен веществ, ускоряется деление клеток, и, соответственно, рост растения. Удобрение способствует увеличению урожайности, продлевает срок вегетации полевых культур на 7-12 дней, тем самым позволяя растениям накопить в основной продукции больше питательных элементов и полезных веществ: витамина С, каротина, рибофлавина, неоцин до 70%, в результате чего улучшается и качество продукции.

  • Ціна: 28 грн.